FOR FORENINGER

Vil din forening være med til at åbne en verden af muligheder for børn, der sjældent opsøger kultur- og fritidslivet på egen hånd?

FritidsGuiderne KBH samarbejder med foreninger, der vil være med til at sikre, at alle børn og unge får lige muligheder for at få et aktivt fritidsliv. FritidsGuiderne er bindeleddet mellem din forening og de børn, der guides via FritidsGuiderne KBH. 

FritidsGuiderne samarbejder med foreninger i hele København omkring de udfordringer, som børn og familier i udsatte byområder kan stå overfor i deres møde med foreningsverdenen og omkring foreningernes vilkår og behov i mødet med barnet og familien.

Hvad får din forening ud af at samarbejde med FritidsGuiderne KBH?

  • Nye medlemmer i foreningen
  • Muligheden for at hjælpe børn og unge fra udsatte byområder med at få en aktiv fritid
  • En konkret aftale omkring, hvordan samarbejdet mellem jeres forening og FritidsGuiderne KBH skal foregå
  • Sparring og gode råd ift. den gode modtagelse og fastholdelse af børn og unge, der guides via FritidsGuiderne KBH

FritidsGuiderne KBH er et korps af frivillige, der guider børn til en god start i en foreningsaktivitet. Den frivillige følger barnet til de første træninger i foreningen, hjælper med kontingent og udstyr, og taler også med barnet og familien om, hvad det vil sige at være en del af et fællesskab i en forening.

Er din forening klar til at modtage børn, der bliver guidet af FritidsGuiderne, eller vil I høre nærmere om mulighederne for at samarbejde med FritidsGuiderne KBH?
Så kontakt Camilla Graversgaard Nielsen på CX52@kff.kk.dk eller 2634 4615.

Fotokredit: Mikael Schlosser