HENVIS ET BARN TIL FRITIDSGUIDERNE KBH

Du kan som fagperson henvise et barn, der har brug for hjælp til at komme i gang med en fritidsaktivitet.

Hvis du er i kontakt med børn, der har brug for hjælp til at komme i gang med en fritidsaktivitet, kan du henvise dem til FritidsGuiderne. Du kan f.eks. være sagsbehandler, sundhedsplejerske, boligsociale medarbejder, inklusionspægog eller lærer.

Du skal udfylde en formular for at henvise et barn. Formularen finder du her.

For at finde det bedste fritidstilbud til barnet er det vigtigt, at du udfylder hele formularen. Du kan med fordel gøre det i dialog med barn og forældre, så I får afdækket ønsker og behov. Vi forsøger altid at tage udgangspunkt i barnets ønske til aktivitet, men der kan være venteliste til nogle fritidsaktiviteter, ligesom det er meget forskelligt hvilke aktiviteter, der bliver udbudt i de forskellige bydele i København.

Det tager omkring 5 minutter at udfylde formularen, hvis du kender følgende:

  • Informationer om dig (fagpersonen)
  • Informationer om barnet
  • Informationer om forælder/værge
  • Hvilken hjælp barn/familie har brug for
  • Barnets ønsker til fritidsaktiviteter

Hvordan kan du som fagperson være med til at sikre, at barnet får en god start i fritidsaktiviteten?

Det er en fordel, hvis du har haft en dialog med barnet og familien om følgende, inden du henviser barnet til FritidsGuiderne:

  • Hvilken aktivitet ønsker barnet at gå til?
  • Er det vigtigt, at aktiviteten ligger tæt på familien?
  • Kan familien selv følge barnet til aktiviteten?
  • Kan familien selv varetage kontakten med FritidsGuiderne?
  • Hvad vil det sige at være en del af en forening?