Landsdækkende guidenetværk

Et netværk af guideindsatser, der arbejder for at give børn og unge i udsatte områder muligheden for et aktivt fritidsliv.

Det landsdækkende guidenetværk blev etableret i København den 25. november 2011. Medlemmerne i netværket repræsenterer indsatser i kommuner i hele landet.

Landsnetværket er en sammenslutning af guideindsatser, der på forskellig vis arbejder med at hjælpe børn og unge i udsatte områder i gang med fritidsaktiviteter.

Formålet med netværket er at muliggøre erfaringsudveksling på tværs af indsatser og skabe en fælles platform for synliggørelse af aktivteterne.

Netværket mødes en gang årligt, hvor relevante tematikker, metoder og udviklingsmuligheder diskuteres. København er tovholder for netværket.

For mere information om netværket:
Kontakt Kathrine Hytten på mail ew9s@kk.dk eller tlf. 2479 5187.