ØKONOMISK STØTTE

Københavns Kommune giver socialt udsatte børn støtte til kontingent, udstyr og stævnedeltagelse.

Københavns Kommune har en støtteordning til kontingent, udstyr og stævnedeltagelse. Ordningen er målrettet børn og unge i alderen 3-17 år fra økonomisk trængte familier samt børn og unge med flygtningestatus bosat i Københavns Kommune.

Det er kun frivillige i FritidsGuiderne KBH, folkeoplysende foreninger i Københavns Kommune og kulturtilbud med aktivitetsforløb på Kultur- og Fritidsforvaltningens institutioner, der kan søge om støtte til kontingent, udstyr og stævnedeltagelse på vegne af et barn, hvis familien ikke selv har råd til at betale.

Derfor kan sagsbehandlere, sundhedsplejersker, forældre m.v. ikke søge støtte.

I særlige tilfælde kan der bevilges støtte til foreninger uden for Københavns Kommune, såfremt barnets/den unges aktivitetsønsker ikke kan imødekommes inden for kommunegrænsen.

Du kan læse kriterier og finde linket til ansøgningsskemaet her.