ØKONOMISK STØTTE

Københavns Kommune giver socialt udsatte børn støtte til kontingent, udstyr og stævnedeltagelse.

Københavns Kommune har en støtteordning til kontingent, udstyr og stævnedeltagelse. Ordningen er målrettet børn og unge i alderen 3-17 år fra økonomisk trængte familier samt børn og unge med flygtningestatus bosat i Københavns Kommune.

Det er kun frivillige i FritidsGuiderne KBH, folkeoplysende foreninger i Københavns Kommune og kulturtilbud med aktivitetsforløb på Kultur- og Fritidsforvaltningens institutioner, der kan søge om støtte til kontingent, udstyr og stævnedeltagelse på vegne af et barn, hvis familien ikke selv har råd til at betale. I særlige tilfælde kan der bevilges støtte til foreninger uden for Københavns Kommune, såfremt barnets/den unges aktivitetsønsker ikke kan imødekommes inden for kommunegrænsen. Derfor kan sagsbehandlere, sundhedsplejersker, forældre m.v. ikke søge støtte.

Du kan læse kriterier og finde linket til ansøgningsskemaet her.