Ordning om støtte til kontingent og udstyr

Københavns Kommune giver socialt udsatte børn og unge støtte til kontingent, udstyr og stævnedeltagelse.

Frivillige i indsatsen FritidsGuiderne KBH, folkeoplysende foreninger i Københavns Kommune og kulturtilbud med aktivitetsforløb på Kultur- og Fritidsforvaltningens institutioner kan søge om støtte til kontingent og udstyr til et barn, hvis forældre ikke selv har råd til at betale. Der kan søges op til 1.000 kr. årligt pr. barn til kontingent og op til 500 kr. årligt pr. barn i støtte til udstyr og stævnedeltagelse.

Før man som frivillig FritidsGuide, forening eller kulturtilbud kan søge, skal man have været i dialog med familien og afklaret, at familien ikke selv kan betale kontingentet. Ordningen er nemlig målrettet børn og unge fra 6-17 år fra økonomisk trængte familier samt børn og unge med flygtningestatus.

Målet er, at 330 nye børn hvert år i perioden 2018-2021 kan få gavn af ordningen. Hvis et barn én gang har fået støtte fra ordningen, kan det fortsætte det efterfølgende år, hvis familiens økonomiske situation ikke har ændret sig. Max 30 procent af et kulturtilbuds deltagere eller en forenings medlemmer må være på kontingentstøtte. Der er løbende ansøgningsfrist, og ansøgningen behandles inden for 14 dage.

Læs mere om ordningen og find linket til ansøgningsskemaet her.