Vil du gå til noget i din fritid?

Gennem guidning vil FritidsGuiderne bidrage til, at alle børn og unge får lige muligheder for at få et aktivt fritidsliv.

I FritidsGuiderne tager vi udgangspunkt i, at det frivillige personlige møde mellem den frivillige, barnet og familien sikrer en tillidsskabende relation, som giver mulighed for at skabe de bedste rammer for børnenes introduktion og fastholdelse i fritidslivet. Dette gør vi konkret ved at:

  • Skabe kontakt til børn og unge i udsatte byområder, der gerne vil gå til en aktivitet i deres fritid
  • Møde barnet og familien, der hvor de er, og tage udgangspunkt i det enkelte barns ønsker og behov
  • Vejlede børnene og deres familier om opstart i en forening
  • Følge barnet og forældrene til aktiviteten de første par gange
  • Kontakte familien efter en tid og følge op på forløbet

FritidsGuidernes primære målgruppe er børn og unge i alderen 6-14 år bosat i udsatte byområder i København. Det overordnede formål med guidning er at understøtte disse børn og unges introduktion til og fastholdelse i foreningslivet. Vi arbejder for at opfylde vores formål og nå vores målgruppe gennem:

  • Samarbejde med lokale aktører såsom helhedsplaner, områdeløft og lokaludvalg
  • Opsøgende arbejde bl.a. på lokale skoler og ved lokale arrangementer
  • Aktivt arbejde med forældreinddragelse
  • Dialog med foreningerne

Hvis dit barn vil gå til noget, kan du skrive til os her.

Filmkredit: Sebastian Langer