Change language

HENVIS ET BARN TIL FRITIDSGUIDERNE KBH

Du kan som fagperson henvise et barn, der har brug for hjælp til at komme i gang med en fritidsaktivitet.

Med fagpersoner mener vi f.eks. boligsociale medarbejdere, inklusionspædagoger, sagsbehandlere, sundhedsplejersker, lærere, skolesocialrådgivere eller andre fagpersoner, der har kontakt med børn og unge.

Du skal udfylde en formular for at henvise et barn. Formularen finder du her.

For at finde det bedste fritidstilbud til barnet er det vigtigt, at du udfylder hele formularen. Du kan med fordel gøre det i dialog med barn og forældre, så I får afdækket ønsker og behov.

Vi forsøger altid at tage udgangspunkt i barnets ønske til aktivitet, men der kan være venteliste til nogle fritidsaktiviteter, ligesom det er meget forskelligt hvilke aktiviteter, der bliver udbudt i de forskellige bydele i København. Derudover er der nogle fritidsaktiviteter, man kan begynde til hele året rundt, mens andre fritidsaktiviteter kun er åben for tilmelding én eller to gange årligt.

Det tager omkring 5 minutter at udfylde formularen, hvis du kender følgende:

  • Informationer om barnet (navn, køn, fødselsdato, adresse, postnummer, by, skoleklasse)
  • Informationer om forælder/værge (navn, telefonnummer, e-mail)
  • Hvilke form for hjælp barn/familie har brug for ift. at komme i gang med en fritidsaktivitet. Du kan evt. læse mere her.
  • Barnets ønsker til fritidsaktiviteter

Hvordan kan du som fagperson være med til at sikre, at barnet får en god start i fritidsaktiviteten?

Det er en fordel, hvis du har haft en dialog med barnet og familien om følgende, inden du henviser barnet til FritidsGuiderne:

  • Hvilken aktivitet ønsker barnet at gå til?
  • Er det vigtigt, at aktiviteten ligger tæt på familien?
  • Kan familien selv varetage kontakten med FritidsGuiderne?
  • Hvem kan følge barnet til aktiviteten, når den frivillige FritidsGuide slipper familien?
  • Hvad vil det sige at være en del af en forening?