Change language

Foreningsmatch

Hvordan kan vi hjælpe?

Foreningsmatch er målrettet børn og familier, der har brug for hjælp til at finde et lokalt fritidstilbud, aftale prøvetræning(er) og melde barnet ind i foreningen. Barn/familie kan selv kan komme til og fra tilbuddet.

Foreningsmatch består som udgangspunkt i følgende skridt:

  • FritidsGuiderne ringer til familien og aftaler, hvilken fritidsaktivitet barnet skal prøve
  • FritidsGuiderne agerer bindeled mellem familie og forening og aftaler, hvornår barnet kan komme til en prøvetræning
  • Hvis barnet ønsker at begynde til aktiviteten, så hjælper FritidsGuiderne med at melde barnet ind i foreningen
  • FritidsGuiderne sørger for, at der bliver søgt om økonomisk støtte til kontingent på vegne af barnet, hvis familien har brug for det
  • Barn og familie kommer selv til og fra fritidsaktiviteten
  • FritidsGuiderne kontakter barn/familie senere for at høre, om barnet fortsat kommer afsted til aktiviteten, og om barnet er glad for aktiviteten

FritidsGuiderne hjælper typisk barn og familie telefonisk eller via mail.