Change language

FRIVILLIGT ARBEJDE MED BØRN OG UNGE

Gør en forskel for børn og unge i udsatte positioner i København

Som frivillig er du med til at gøre en forskel for børn og unge i udsatte positoner i København. Børnene og de unge får mulighed for at gå til en fritidsaktivitet, de synes er spændende og sjov. Samtidig er børnenes deltagelse i fodbold, fægtning eller kreativt værksted en mulighed for at få nye venner og voksenrelationer, som kan komme dem til gavn senere i livet.

Hvordan kan du blive frivillig?

Du kan ansøge om at blive frivillig ved at udfylde denne webformular. Din ansøgning bliver videresendt til Red Barnet.

Der er flere måder, du kan være frivillig på:

  • Frivillig FritidsGuide: Du bliver tilknyttet et barn og familie, som du hjælper i gang med en fritidsaktivitet ved blandt andet at følge til og fra aktiviteten i en begrænset periode, indtil barn og familie føler sig trygge.
  • Frivillig Teamleder: Du har en koordinerende og ledende rolle for en gruppe af frivillige FritidsGuider.

Vi søger frivillige, som vil:

  • Møde børn og familier med overskud og et tillidsvækkende sind
  • Være med til at bygge bro mellem børn, familier og foreningslivet
  • Gøre en forskel i et udsat område, hvor behovet er stort
  • Tage initiativet og ordet - og ikke være bange for at være opsøgende, tage ansvar og følge din mavefornemmelse

Du får:

  • Mulighed for at gøre en forskel for socialt udsatte børn og unge
  • Erfaringer til CV’et - med særlig fokus på relationer til børn og familier
  • Fællesskab og sparring med de andre frivillige i Red Barnet
  • Kurser og sociale arrangementer arrangeret af Red Barnet