Change language

Økonomisk støtte til kontingent og udstyr/stævnedeltagelse

Københavns Kommune har en støtteordning til kontingent, udstyr og stævnedeltagelse.

Ordningen er målrettet børn og unge i alderen 3-17 år fra økonomisk trængte familier samt børn og unge med flygtningestatus bosat i Københavns Kommune.

Du kan læse kriterier for ordningen og finde linket til ansøgningsskemaet her.

Det er kun frivillige i FritidsGuiderne KBH, folkeoplysende foreninger i Københavns Kommune og kulturtilbud med aktivitetsforløb på Kultur- og Fritidsforvaltningens institutioner, der kan søge om økonomisk støtte på vegne af et barn eller en ung, hvis familien ikke selv har råd til at betale.

Derfor kan forældre, sagsbehandlere, sundhesdplejersker eller andre fagpersoner med kontakt til målgruppen ikke søge om økonomisk støtte på vegne af barnet eller den unge.

Der gives som udgangspunkt kun økonomisk støtte til fritidsaktiviteter, der foregår i en folkeoplysende forening eller på en af Kultur- og Fritidsforvaltningens institutioner. I særlige tilfælde kan der dog bevilges støtte til folkeoplysende foreninger uden for Københavns Kommune, såfremt barnets/den unges aktivitetsønsker ikke kan imødekommes inden for kommunegrænsen. Du kan finde en liste over godkendte folkeoplysende foreninger i Københavns Kommune her.