Change language

Vil din forening eller kulturtilbud samarbejde med FritidsGuiderne KBH?

  • Mikael Schlosser
Vil din forening være med til at åbne en verden af muligheder for børn, der sjældent opsøger kultur- og fritidslivet på egen hånd?

FritidsGuiderne KBH samarbejder med foreninger og kulturtilbud i hele København omkring de udfordringer, som børn og familier i udsatte boligområder kan stå overfor i deres møde med foreningsverdenen og om foreningernes vilkår og behov i mødet med barnet og familien.

FritidsGuiderne er bindeleddet mellem din forening/kulturtilbud og de børn og unge, vi hjælper. Børnene bliver typisk henvist af en fagperson, som har vurderet, at barnet og familien har brug for en hjælpende hånd til at komme i gang med en fritidsaktivitet. Fagpersonen kan være en sagsbehandler, sundhedsplejerske eller en anden person, der har kontakt med børn og deres familier.

Hvad får din forening/kulturtilbud ud af at samarbejde med FritidsGuiderne KBH?

  • Nye medlemmer i jeres forening/kulturtilbud
  • Muligheden for at hjælpe børn og unge fra udsatte boligområder med at få en aktiv fritid
  • En konkret aftale omkring, hvordan samarbejdet mellem jeres forening/kulturtilbud og FritidsGuidere skal foregå
  • I bliver en del af FritidsGuidernes foreningskatalog, som bliver formidlet til mange samarbejdspartnere f.eks. fagpersoner
  • Sparring og gode råd ift. den gode modtagelse og fastholdelse af børn og unge, der hjælpes af FritidsGuiderne KBH

Vi arbejder med forskellige brobygningsmetoder, der tager udgangspunkt i den hjælp, det enkelte barn og familie har brug for ift. at komme i gang med en fritidsaktivitet.

Er din forening klar til at arbejde med at modtage og fastholde børn, der bliver hjulpet af FritidsGuiderne, eller vil I høre nærmere om mulighederne for at samarbejde?
Så kontakt os på mail fritidsguiderne@kk.dk eller tlf. 2634 0023.

Hvem samarbejder allerede vi med?

Vi er stolte af at samarbejde med en lang række københavnske foreninger og kulturtilbud, som dagligt gør et stort stykke arbejde for børn og unge i udsatte boligområder.

Københavns Kommune har partnerskaber med en lang række foreninger/kulturtilbud, der gør en særlig indsats for at rumme udsatte børn og unge.