Change language

Frivilligt arbejde med børn og unge

Som frivillig er du med til at gøre en forskel for børn og unge i udsatte positoner i København. Børnene og de unge får mulighed for at gå til en fritidsaktivitet, de synes er spændende og sjov. Samtidig er børnenes deltagelse i fodbold, fægtning eller kreativt værksted en mulighed for at få nye venner og voksenrelationer, som kan komme dem til gavn senere i livet.

Der er flere måder, du kan være frivillig på:

  • Frivillig FritidsGuide: Du bliver tilknyttet et barn og familie, som du hjælper i gang med en fritidsaktivitet ved blandt andet at følge til og fra aktiviteten i en begrænset periode, indtil barn og familie føler sig trygge.
  • Frivillig Teamleder: Du har en koordinerende og ledende rolle for en gruppe af frivillige FritidsGuider.

Vi søger frivillige, som vil:

  • Møde børn og familier med overskud og et tillidsvækkende sind
  • Være med til at bygge bro mellem børn, familier og foreningslivet
  • Gøre en forskel i et udsat område, hvor behovet er stort
  • Tage initiativet og ordet - og ikke være bange for at være opsøgende, tage ansvar og følge din mavefornemmelse

Du får:

  • Mulighed for at gøre en forskel for socialt udsatte børn og unge
  • Erfaringer til CV’et - med særlig fokus på relationer til børn og familier
  • Fællesskab og sparring med de andre frivillige i Red Barnet
  • Kurser og sociale arrangementer arrangeret af Red Barnet