Change language

Hvem kan vi hjælpe?

FritidsGuiderne KBH hjælper børn i udsatte boligområder med at komme i gang med en fritidsaktivitet. Følgende kriterier skal være opfyldt for, at barnet og familien kan få hjælp:

  1. Barnet er mellem 3 og 17 år
  2. Barnet og forældre/værge har et behov for hjælp pga. manglende viden og kendskab til foreningslivet
  3. Barnet er klar til og motiveret for at blive en del af et almindeligt foreningsfællesskab 
  4. Forældre/værge/netværk kan bakke op om barnets deltagelse i fritidsaktiviteten f.eks. ved at følge barnet til aktiviteten på den lange bane 
  5. Forældre/værge kan kommunikere med FritidsGuiderne (herunder evt. en frivillig FritidsGuide) på enten dansk eller engelsk – alternativt skal fagpersonen spille en rolle i dialogen med barnet og forældre/værge eller have mulighed for at bevilge tolkebistand på vegne af barnet/forældrene 

Særligt ift. børn og familier med flygtningebaggrund 

Ovenstående kriterier – særligt 4. og 5. –  behøver ikke være fuldstændigt opfyldt for børn og familier med flygtningebaggrund. Vi gør noget særligt for at muliggøre, at børn og familier med flygtningebaggrund kan komme i gang og blive fastholdt i en fritidsaktivitet:

  • Vi rekrutterer frivillige FritidsGuider med særlige sprogkompetencer
  • Vi er fast tilstede i Welcome House onsdage i lige uger kl. 18-20
  • Vi samarbejder med foreningslivet og personalet i Welcome House om at udvikle foreningsaktiviteter i huset
  • Vi indgår flygtningepartnerskaber med udvalgte foreninger, der arbejder for at tage godt i mod og fastholde børn og familier med flytningebaggrund
  • Vi samarbejder med flygtningegruppen i Socialforvaltningen, som har en tæt kontakt med de børn og familier, som vi hjælper

Andre særlige målgrupper

Hvis du arbejder med en målgruppe af børn, som ikke falder indenfor ovenstående kriterier, så tager FritidsGuiderne KBH gerne en dialog om hvilke tiltag og ressourcer, der skal til for at imødekomme og understøtte den målgruppe, du arbejder med. Du kan kontakte os på mail fritidsguidernekbh@kk.dk.