Frivilligt arbejde med børn og unge

Vil du hjælpe børn og unge i udsatte positioner med at få et aktivt og meningsfuldt fritidsliv?

Så skal du blive en del af FritidsGuiderne KBH!

Som frivillig bliver du en del af Red Barnet og deres nationale arbejde for børn og unge i udsatte positioner. Du hjælper og støtter børn og deres forældre med at komme i gang med en fritidsaktivitet i et foreningsfællesskab i København.  

Et aktivt fritidsliv styrker børns muligheder i tilværelsen. Det hjælper til at opbygge relationer, selvtillid og selvværd. Desværre får mange børn aldrig adgang til foreningslivets givende fællesskaber. FritidsGuiderne KBH er med til at inkludere disse børn i fritidslivet ved at hjælpe og støtte dem og deres forældre i at deltage i fritidsaktiviteter. 

Som frivillig bliver du bindeleddet mellem forældre, barn og fritidsaktivitet i en begrænset periode, indtil barnet og familien har fundet sig til rette i foreningsfællesskabet.

Video Url

Der er flere måder, du kan være frivillig på:

 • Frivillig FritidsGuide: Du bliver tilknyttet et barn og familie, som du hjælper i gang med en fritidsaktivitet ved blandt andet at følge til og fra aktiviteten i en begrænset periode, indtil barn og forældre er trygge.
 • Frivillig Teamleder: Du har en ledende og motiverende rolle for et team af frivillige FritidsGuider.

Du kan blive frivillig, hvis du har lyst til at:

 • Frembringe glæde og positive oplevelser for børn i udsatte positioner
 • Fungere som brobygger mellem børn, deres familier og foreningslivet i København
 • Møde børn og familier med overskud, vedholdenhed og et tillidsvækkende sind
 • Tage initiativet og ordet - og ikke være bange for at være opsøgende, tage ansvar og følge din mavefornemmelse
 • Arbejde selvstændigt og samtidig være en del af et engageret frivilligteam i dit lokalområde
 • Være en del af en spændende organisation med stor gennemslagskraft
 • Opnå central viden og erfaring indenfor socialt arbejde, pædagogik og foreningsarbejde
 • Bruge omkring 3 timer om ugen (typisk hverdage ml. kl. 15 og 20) på frivilligt arbejde

Du får:

 • Mulighed for at gøre en forskel for børn og unge i udsatte positioner
 • Erfaringer til CV’et - med særlig fokus på relationer til børn og familier samt viden om foreningslivet i København
 • Netværk og sparring med fagpersoner og andre frivillige i Red Barnet
 • Kurser og sociale arrangementer arrangeret af Red Barnet
 • Erfaring med frivilligt arbejde i en NGO

Du skal være 18 år for at være frivillig. Derudover er det et krav, at du taler dansk.