Til foreninger

FritidsGuiderne KBH samarbejder tæt med kultur- og idrætsforeningerne i København.

Foreningslivet er en vigtig samarbejdspartner for FritidsGuiderne KBH. Det er i de københavnske foreninger, at de børn og unge, vi hjælper, bliver en del af positive fællesskaber, danner nye relationer og udvikler kompetencer, de kan bruge resten af livet. Vi samarbejder primært med folkeoplysende foreninger og kulturtilbud, der vil være med til at sikre, at alle børn og unge får lige muligheder for at få en aktiv fritid. 

Vil din forening være med til at åbne en verden af muligheder for børn, der sjældent opsøger kultur- og fritidslivet på egen hånd?

FritidsGuiderne KBH samarbejder med foreninger og kulturtilbud i hele København omkring de udfordringer, som børn og forældre i udsatte positioner kan stå overfor i deres møde med foreningsverdenen og om foreningernes vilkår og behov i mødet med barnet og forældrene.

FritidsGuiderne KBH er bindeleddet mellem din forening/kulturtilbud og de børn og unge, vi hjælper. Børnene bliver typisk henvist af en fagperson, som har vurderet, at barnet og forældrene har brug for en hjælpende hånd til at komme i gang med en fritidsaktivitet. Fagpersonen kan være en sagsbehandler, sundhedsplejerske eller en anden fagperson, der har kontakt med børn og deres forældre.

Hvad får din forening/kulturtilbud ud af at samarbejde med FritidsGuiderne KBH?

  • Nye medlemmer i jeres forening/kulturtilbud
  • Muligheden for at hjælpe børn og unge i udsatte positioner 
  • En konkret aftale omkring, hvordan samarbejdet mellem jeres forening/kulturtilbud og FritidsGuidere skal foregå
  • I bliver en del af et foreningskatalog, der bliver formidlet til en lang række samarbejdspartnere
  • Sparring og gode råd ift. den gode modtagelse og fastholdelse

Er din forening klar til at arbejde med at modtage og fastholde børn, der bliver hjulpet af FritidsGuiderne, eller vil I høre nærmere om mulighederne for at samarbejde? Så kontakt os på mail fritidsguiderne@kk.dk eller tlf. 2634 0023.