Økonomiske støttemuligheder

Københavns Kommune har en økonomisk støtteordning til kontingent, udstyr og stævnedeltagelse.

Støtteordningen er målrettet børn og unge i alderen 3-17 år fra økonomisk trængte familier samt børn og unge med flygtningestatus bosat i Københavns Kommune.

Der gives som udgangspunkt kun økonomisk støtte til fritidsaktiviteter, der foregår i en folkeoplysende forening i Københavns Kommune eller på en af Kultur- og Fritidsforvaltningens institutioner (f.eks. i et kulturhus). I særlige tilfælde kan der dog bevilges støtte til folkeoplysende foreninger uden for Københavns Kommune, såfremt barnets/den unges aktivitetsønske ikke kan imødekommes inden for kommunegrænsen.

Se listen over godkendte folkeoplysende foreninger i Københavns Kommune.

FAQ

Vis alle

Hvor meget kan søges i økonomisk støtte?

1.000 kr. årligt pr. barn til kontingent og 500 kr. årligt pr. barn til udstyr og stævnedeltagelse. Støtten udbetales direkte til foreningen/kulturtilbuddet, hvor barnet går til fritidsaktiviteten.

Hvem kan søge om økonomisk støtte på vegne af et barn?

- Frivillige i FritidsGuiderne KBH

- Folkeoplysende foreninger i Københavns Kommune

- Kulturtilbud med aktivitetsforløb på Kultur- og Fritidsforvaltningens institutioner f.eks. kulturhuse for børn og unge.

Derfor kan forældre, sagsbehandlere eller andre fagprofessionelle ikke søge om økonomisk støtte.

Kan et barn bosiddende i Københavns Kommune få økonomisk støtte i en forening uden for Københavns Kommune?

Der kan i særlige tilfælde bevilges støtte til foreninger uden for Københavns Kommune, såfremt barnets aktivitetsønske ikke kan imødekommes inden for kommunegrænsen. 

Læs om andre muligheder for økonomisk støtte til kontingent og udstyr.

Kræver støtteordningen dokumentation fra barnets forældre?

Nej. Ordningen er tillidsbaseret og kræver derfor ingen form for dokumentation fra forældrene til det barn, der søges om støtte på vegne af.

Ansøger skal i ansøgningen på tro og love tilkendegive, at der forinden ansøgning har været en dialog med forældrene, og at det på den baggrund vurderes, at familien er støtteberettiget.

Kontakt FritidsGuiderne KBH